x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA3 Roomalainen runous 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LATAA3 Roomalainen runous 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija pystyy lukemaan selitysteosten ja sanakirjojen avulla klassisen tyylikauden runoutta. Hän hallitsee myös sen runomitan, jota hänen suorittamansa kirjailija on kulloinkin käyttänyt.

Sisältö

Opintojakso käsittää joukon roomalaisten runoilijoiden poikkeuksetta mitallisia tekstejä. Selitysten ja käännösten avulla suoritetaan valikoima esim. seuraavista teksteistä: Vergilius, Georgica, yksi kirja (T. Oksalan selitysten mukaan sekä koko teos suomennoksena: 1,5 op), Aeneis, esim. 6. kirja (2 op), Horatius, Ars Poetica (T. Oksalan ja E. Palménin selitysten mukaan: 1,5 op), valikoima Horatiuksen oodeja (T. Oksalan ja E. Palménin selitysten mukaan: 2 op) ja Catullus, Liber carminum (2 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Selitysten ja käännösten avulla suoritetaan valikoima esim. seuraavista teksteistä: Vergilius, Georgica, yksi kirja (T. Oksalan selitysten mukaan sekä koko teos suomennoksena: 1,5 op), Aeneis, esim. 6. kirja (2 op), Horatius, Ars Poetica (T. Oksalan ja E. Palménin selitysten mukaan: 1,5 op), valikoima Horatiuksen oodeja (T. Oksalan ja E. Palménin selitysten mukaan: 2 op) ja Catullus, Liber carminum (2 op).

Jos luentoa ei järjestetä, valittavasta runokirjapaketista on syytä neuvotella kuulustelijan kanssa ennen ilmoittautumista tenttiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, aineopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta