x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA2 Roomalainen proosakirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kykyään lukea itsenäisesti klassisen latinan proosaa.

Sisältö

Jakson kirjallisuus koostuu klassisen latinan proosamuotoisista teksteistä, klassisesta taideproosasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Selityksiä ja muille kielille, osin suomeksikin tehtyjä käännöksiä käyttäen suoritetaan valikoima esim. seuraavista teoksista: Cicero, Brutus (2 op), Orator (2 op), kaksi puhetta Catilinaa vastaan (1 op), Cato (1 op) tai Laelius (1 op), Caesar, De bello Gallico, yksi kirja (1 op), Sallustius, Bellum Catilinae (2 op), Livius, 21. kirja (2 op), Petronius, Cena Trimalchionis (2 op), Tacitus, Annales, 1. kirja (2 op).

Lisätietoja 

Ellei luentoa järjestetä, valittavasta kirjatenttikoostumuksesta tulee neuvotella kuulustelijan kanssa.

Ellei luentoa järjestetä, valittavasta kirjatenttikoostumuksesta tulee neuvotella kuulustelijan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Selityksiä ja muille kielille, osin suomeksikin tehtyjä käännöksiä käyttäen suoritetaan valikoima esim. seuraavista teoksista: Cicero, Brutus (2 op), Orator (2 op), kaksi puhetta Catilinaa vastaan (1 op), Cato (1 op) tai Laelius (1 op), Caesar, De bello Gallico, yksi kirja (1 op), Sallustius, Bellum Catilinae (2 op), Livius, 21. kirja (2 op), Petronius, Cena Trimalchionis (2 op), Tacitus, Annales, 1. kirja (2 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, aineopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta