x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAA1 Latinan kielen taito 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LATAA1 Latinan kielen taito 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija toteaa hallitsevansa latinan kieltä perusteellisemmin ja vakuuttuu sen rakenteiden, niin muoto- kuin lauseopinkin omakohtaisesta tuntemuksesta. Kurssin menestyksellisesti käynyt opiskelija pystyy kääntämään selitysteosten, kielioppien ja sanakirjojen avulla vaikeahkoja tekstejä suomesta latinaan.

Sisältö

Mikäli erillistä opetusta ei järjestetä, loppukokeessa odottaa kielioppikuulustelu sekä käännös suomesta latinaan. Käännöksen yhteydessä saa käyttää apuna Geitlinin latinalais-suomalaista sanakirjaa kuten myös Strengin latinalais-suomalaista sanakirjaa (tai sopimuksen mukaan jotakin muuta sanakirjaa). ENNEN loppukoetta tulee suorittaa sarja lyhyitä käännöstehtäviä kotitöinä suomesta latinaan sen mukaan, kuin opettajan kanssa katsotaan parhaaksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Sovitaan opettajan kanssa.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallinen tentti eli loppukoe, johon sisältyy kielioppikuulustelu sekä käännös suomesta latinaan kohdassa "Sisältö" mainittujen ehtojen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pekkanen, Ars Grammatica tai Linkomies, Latinan kielioppi. Lisäksi tulee opettajan kokoamaa materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, aineopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta