x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISP3 Uuden ajan alun murroksia 5 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Suomen aseman osana Eurooppaa ja Ruotsin valtakuntaa 1500-luvulta 1700-luvun lopulle. Opiskelija osaa tunnistaa aikakaudelle tunnusomaiset keskeiset ilmiöt, jotka muovasivat Euroopan kehitystä ja muodostivat pohjan seuraavien vuosisatojen yhteiskunnalliselle kehitykselle.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään Suomen asemaan muuttuvassa Euroopassa 1500-luvulta 1700-luvun lopulle. Aikakautta tarkastellaan erilaisten ilmiöiden kautta ja selvitetään miten ne heijastuvat Suomen ja Ruotsin muodostaman valtakunnan kehitykseen. Keskeisiä teemoja ovat uskonto, väestö, kolonialismi sekä tieteellisen ajattelun kehittyminen, jotka loivat pohjaa modernin valtion synnylle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Karonen Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521-1809 (2014); Wiesner-Hanks, Merry E., Early Modern Europe 1450-1789 (2006 tai uudempi)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jos opintojakson suorittaa kirjatentillä, tentittävät kirjat ovat seuraavat:

Karonen Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521-1809 (2014); Wiesner-Hanks, Merry E., Early Modern Europe 1450-1789 (2006 tai uudempi)

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy, 1. vuoden kevät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta