x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISP2 Euroopan muotoutuminen 5 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa antiikin ja keskiajantutkimuksen keskeisimpiä tutkimusongelmia. Opiskelija ymmärtää aikakausijaottelujen problemaattisuuden ja eri aikakausiin liittyvien historiakäsitysten muuttuvuuden. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä eri yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten ilmiöiden pitkän aikavälin jatkumoista ja murroskohdista sekä niiden syistä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin Euroopassa antiikista uuden ajan alkuun. Opintojaksossa tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä uuden ajan alkuun asti. Opintojakso keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, joka yhdistyy laajempaan maantieteelliseen perspektiiviin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentittävä kirjallisuus 1.6.2018 alkaen

Bennet Judith M., Medieval Europe. A Short History (2010)

Price Simon, & Thonemann Peter, The Birth of Classical Europe. From Troy to Augustine (2010 tai uudempi)).

Vastuuopettajan kanssa erikseen sopimalla tentin voi suorittaa 1.6.2018 alkaen opetussuunnitelmakauden loppuun asti myös vanhoilla vaatimuksilla:

Bennet Judith M., Medieval Europe. A Short History (2010);

Hänninen Marja-Leena, Kahlos Maijastina ja Lehtonen Ulla, Uskonnot antiikin Roomassa (2012);

Kajava Mika et. al. (toim.), Kulttuuri antiikin maailmassa (2009), ss. 220-294 ja 517-608.)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus 1.6.2018 alkaen

Bennet Judith M., Medieval Europe. A Short History (2010)

Price Simon, & Thonemann Peter, The Birth of Classical Europe. From Troy to Augustine (2010 tai uudempi).

Vastuuopettajan kanssa erikseen sopimalla tentin voi suorittaa  1.6.2018 jälkeenkin myös vanhoilla vaatimuksilla:

Bennet Judith M., Medieval Europe. A Short History (2010);

Hänninen Marja-Leena, Kahlos Maijastina ja Lehtonen Ulla, Uskonnot antiikin Roomassa (2012);

Kajava Mika et. al. (toim.), Kulttuuri antiikin maailmassa (2009), ss. 220-294 ja 517-608.)

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy, 1. vuoden kevät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta