x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus 15 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
STYA3B1 Taitoseminaari edeltävät opinnot: Pääsääntöisesti edellytetään perusopinnot, aineopinnoista viimeistään samana syksynä suoritetaan STYA1A Sosiaalioikeus ja STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä. STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus edeltävät opinnot: Perusopinnot, aineopinnoista STYA1A Sosiaalioikeus, STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä sekä STYA3B1 Taitoseminaari.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STYA3B1 Taitoseminaari 3 op ja STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee asiakastyön perusvalmiudet ja on luonut perustan oman ammatti-identiteetin kehitykselle.

STYA3B1 Taitoseminaari: Seminaarin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet sosiaalityön asiakastyöhön ja on luonut perustan ammatillisen identiteetin rakentamiselle.

STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus: Opiskelija hallitsee sosiaalityön asiakastyön perustaidot, tuntee sosiaalityön työtapoja, käytäntöjä ja toimintaympäristöjä ja on rakentanut perustan oman ammatti-identiteettinsä kehitykselle.

Sisältö

STYA3B1 Taitoseminaari: Seminaarissa harjoitellaan sosiaalityön asiakastyössä tarvittavia vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja ja oman toiminnan reflektiota sekä perehdytään asiakastyön prosessiin. Tutustutaan sosiaalityön monimuotoiseen kenttään ja sosiaalityön rooliin osana laajempaa palvelujärjestelmää.

STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus: Opiskelija harjoittelee sosiaalityön rooleja ja tehtäviä ja tekee myös itsenäistä asiakastyötä valitsemassaan sosiaalityön organisaatiossa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Yliopiston oheisseminaareissa käsitellään etiikkaa ja arvoja ja muita työstä nousevia kysymyksiä. Päättöseminaarissa opiskelija esittää portfolioon perustuvan puheenvuoron oman asiantuntijuutensa kehityksestä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STYA3B1 Taitoseminaari   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaari ja ammatillisen kasvun portfolio

STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus   Osallistuminen opetukseen  12 op
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaari ja käytännön opetus sosiaalityön organisaatiossa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:

STYA3B1 Taitoseminaari: 2. vuosi I-II tai II-III periodit

STYA3B2 Käytännön opetus ja ohjaus: 2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta