x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKYYHT3 Action, Interpretation, and Knowledge 5 ECTS
Organised by
Common Core Studies / YKY
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.

Further information 

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmäharjoitukset sekä ryhmätöiden raportointi loppuseminaarissa. Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja kurssilla heränneitä kysymyksiä lyhyessä henkilökohtaisessa oppimisraportissa ja kurssipalautteessa.

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Life stance education (Philosophy)
Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Joint Studies / YKY (Common Core Studies / YKY)
Faculty of Social Sciences
Life stance education (Philosophy)
Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Joint Studies / YKY (Common Core Studies / YKY)
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Social Sciences