x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA6 Epistemologia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
FILA6 Epistemologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin epistemologian perusongelmia, joihin hän on tutustunut tieto-opin perusopintojaksolla. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia tieto-opillisia näkemyksiä, kytkeä epistemologiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erilaisia tiedon muotoja, esimerkiksi propositionaalista tietoa, taitoa, tulkintaa, empatiaa, ruumiillista tietoa ja sosiaalista tietoa sekä näiden keskinäisiä suhteita. Sillä perehdytään myös perusopintojaksoa syvemmin oikeuttamista koskeviin erilaisiin näkemyksiin, arvioidaan oikeutuksen vaatimisen mielekkyyttä ja tutustutaan erilaisiin oikeutuksen tyyppeihin (looginen ja matemaattinen todistus, kokemukseen vetoaminen, evidenssi, toisen henkilön todistukseen nojaaminen, yhteisössä jaetut uskomukset jne.)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Epistemology  Essee 
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

Audi, Robert 2011. Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. 3rd Edition. Oxon: Routledge.

JA yksi seuraavista:

Haack, Susan 2009. Evidence and Inquiry: A Pragmatist Reconstruction of Epistemology.

TAI

Lackey, Jennifer and Sosa, Ernest (eds.) 2006. The Epistemology of Testimony. Oxford: Clarendon Press.

TAI

Kusch, Martin 2002. Knowledge by Agreement. Oxford: Oxford University Press. 

TAI

Fish, William 2010. Philosophy of Perception. Oxon: Routledge.

TAI

Pietersma, Henry 2000. Phenomenological Epistemology. New York: Oxford University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta