x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA5 Filosofinen logiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ns. klassisen logiikan tärkeimmät laajennukset ja vaihtoehdot. Erityisesti hän tunnistaa modaalikäsitteet ja osaa tarkastella niitä mahdollisen maailman käsitteen avulla. Hän osaa muotoilla logiikan epistemologisia ja metafyysisiä kysymyksiä ja arvioida niihin annettuja vastauksia. Hän tunnistaa logiikan merkityksen inhimillisen ajattelun ja inhimillisen toiminnan rationaalisuutta koskevissa filosofisissa tarkasteluissa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään modaalilogiikkaan ja tutustutaan perusopintojaksolla käsiteltyyn klassiseen logiikkaan ja sen vaihtoehtoihin liittyviin filosofisiin kysymyksiin. Sillä käsitellään ja arvioidaan ajattelun ja toiminnan rationaalisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden suhdetta erilaisiin logiikkoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Engel, Pascal 1991. The Norm of Truth.

JA JOKO

a. Rantala, Veikko & Virtanen, Ari 2004. Johdatus modaalilogiikkaan (s. 15-53 ja 106-123).

TAI

b. Bradley, Raymond & Swartz, Norman 1988. Possible Worlds (pp. 1-64).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Engel, Pascal 1991. The Norm of Truth.

JA JOKO

a. Rantala, Veikko & Virtanen, Ari 2004. Johdatus modaalilogiikkaan (s. 15-53 ja 106-123).

TAI

b. Bradley, Raymond & Swartz, Norman 1988. Possible Worlds (pp. 1-64).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan joko osallistumalla järjestettävälle kurssille tai kirjatentillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta