x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HISS4 Master's Thesis 20–40 ECTS
Organised by
Degree Programme in History
History
Preceding studies
Compulsory:
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017
HISS4 Master's Thesis 20–40 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Pro gradu -tutkielma  Thesis / dissertation  40 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Tutkielma (80-120 s.)

Further information 

I Tutkimussuunnitelman hyväksyminen 5 op. Opiskelija tarkentaa tutkielman aiheen, muotoilee tutkimuskysymyksen, kartoittaa tutkielman lähdeaineiston ja relevantin kirjallisuuden sekä hahmottelee tutkielmassa käytettävät teoreettiset ja metodiset välineet.

II Tutkielman johdannon laatiminen 5 op. Opiskelija laatii ensimmäisen version tutkielman johdannoksi. Se sisältää tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen perustelut, tutkimustehtävän täsmentämisen, aikaisemman tutkimuksen analyysin, tutkielman metodiset lähtökohdat ja lähdeaineiston esittelyn.

III Tutkielman käsittelylukujen laatiminen 20 op. Opiskelija laatii graduseminaarissa sovitun aikataulun mukaisesti tutkielmansa käsittelylukuja. Käsittelyluvuissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkielman teoreettisten lähtökohtien ja lähdeaineiston väliseen vuoropuheluun ja tutkielman argumentaatioon.

IV Tutkielman hyväksyminen 10 op. Opiskelija jättää tutkielmansa koko käsikirjoituksen esitarkastukseen ohjaajalleen ja saattaa sen viimeisteltyyn asuun ohjaajan kommenttien pohjalta. Tämän jälkeen opiskelija jättää tutkielmansa hyväksyttäväksi ja suorittaa kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkastettu Turnitin-järjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan.

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Syvent√§vien opintojen tutkielma  Thesis / dissertation  20 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Tutkielma (40-60 s.)

Further information 

I Tutkimussuunnitelman hyväksyminen 5 op. Opiskelija tarkentaa tutkielman aiheen, muotoilee tutkimuskysymyksen, kartoittaa tutkielman lähdeaineiston ja relevantin kirjallisuuden sekä hahmottelee tutkielmassa käytettävät teoreettiset ja metodiset välineet.

II Tutkielman johdannon laatiminen 5 op. Opiskelija laatii ensimmäisen version tutkielman johdannoksi. Se sisältää tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen perustelut, tutkimustehtävän täsmentämisen, aikaisemman tutkimuksen analyysin, tutkielman metodiset lähtökohdat ja lähdeaineiston esittelyn.

III Tutkielman käsittelylukujen laatiminen 5 op. Opiskelija laatii graduseminaarissa sovitun aikataulun mukaisesti tutkielmansa käsittelylukuja. Käsittelyluvuissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkielman teoreettisten lähtökohtien ja lähdeaineiston väliseen vuoropuheluun ja tutkielman argumentaatioon.

IV Tutkielman hyväksyminen 5 op. Opiskelija jättää tutkielmansa koko käsikirjoituksen esitarkastukseen ohjaajalleen ja saattaa sen viimeisteltyyn asuun ohjaajan kommenttien pohjalta. Tämän jälkeen opiskelija jättää tutkielmansa hyväksyttäväksi ja suorittaa kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkastettu Turnitin-järjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
Faculty of Social Sciences