x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYA1B Social Welfare Administration and Management 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Further information 

Osallistuminen opetukseen, oheiskirjallisuus ja essee

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Sallinen Sini, Majoinen Kaija ja Salenius Maria (toim.) 2012. Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

2. Heinämäki, Liisa 2012. Valtionhallinnon ohjelmaohjaus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa 2000-luvulla. THL. Luvut 1, 3, 5, 8.

3. Kananoja, Aulikki & Jokiranta, Harri & Niiranen, Vuokko 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Luvut 1-3, 7-9.

4. Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko 2010. Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.

5. Särkelä, Riitta & Siltaniemi, Aki & Rouvinen-Wilenius, Päivi & Parviainen, Heikki & Ahola, Eija (toim.) 2014. Hyvinvointitalous.  Helsinki: SOSTE. Sivut 17-89,157-190, 260-293.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Social Sciences