x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja sen historian ja tulevaisuuden suunnat.

Sisältö

Suomalainen sosiaalipolitiikka vertailevassa kehyksessä, sosiaalipalvelujen järjestelmä sekä järjestöt osana palvelutuotantoa ja niiden paikka sosiaalipoliittisessa järjestelmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Kolmas uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-124, 351-362.
TAI Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2017. Neljäs uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-81, 131-143, 471-484.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Euroopan Unioni: United Press Global.

4. Julkunen, Raija 2008. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. THL.

5. Niemelä, Pauli (toim.) 2010. Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro. Luetaan s. 1-106, 175-246, 369-446.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti, Tampere  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Kolmas uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-124, 351-362.
TAI Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2017. Neljäs uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-81, 131-143, 471-484.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Euroopan Unioni: United Press Global.

Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Opiskelija voi korvata kirjallisen tentin kohtien 4. ja 5. kirjallisuuden osallistumalla sosiaalityön maisteriopiskelijoiden harjoittelun (STYS2B) analyysiseminaariin 20 tunnin ajan ja kirjoittamalla analyysiseminaarin vetäjälle kahden sivun oppimispäiväkirjan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Kolmas uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-124, 351-362.
TAI Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2017. Neljäs uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-81, 131-143, 471-484.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä.  Euroopan Unioni: United Press Global.

4. Julkunen, Raija 2008. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. THL.

5. Niemelä, Pauli (toim.) 2010. Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro. Luetaan s. 1-106, 175-246, 369-446.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta