x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKT6.4.3 Feminist politics and expertise 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Keywords

Strategic themes: Sustainable development

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Kurssin lukemisto ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Tentitään kolme teosta seuraavista:

Julkunen (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Kantola, Nousiainen & Saari (toim.) (2012) Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus.

Keskinen, Tuori, Irni & Mulinari (toim.) (2009) Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Ashgate.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=271352

Spade (2011) Normal Life. Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law. Brooklyn: South End Press.

Squires (2007) The New Politics of Gender Equality. New York: Palgrave Macmillan.

Ylöstalo (2012) Tasa-arvotyön tasa-arvot. Tampere: Tampere University Press.

http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8656-2.pdf

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Social Sciences