x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS4.2 Social Psychology 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017
SOS4.2 Social Psychology 5 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Luennot ja/tai lukupiiri tai muu opetus

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Tentitään seuraavat teokset:

1. Burr (2004) Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Vastapaino.

2. Hänninen, Partanen & Ylijoki (toim.) (2001) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino.

3. Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas (2010) Arjen sosiaalipsykologia (luvut 1-3 ja 6). WSOYpro [tai uudempi painos (SanomaPro)].

4. Helkama et al. (toim.) (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita. Uudistettu painos.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Social Sciences