x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS4.1 Social Policy 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017
SOS4.1 Social Policy 5 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Further information 

Luennot ja/tai lukupiiri

luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta kirjoitetaan oppimispäiväkirja

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam 
In Finnish
Study materials 

Tentitään seuraavat teokset:

Palola & Karjalainen (toim.) (2011) Sosiaalipolitiikka: Hukassa vai uuden jäljillä?. Helsinki: THL. Teos on saatavilla osoitteessa:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085374

JA

Anttonen & Sipilä (2000) Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.

JA

Kangas (2006) Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa. Teoksessa Kangas & Paavonen (toim.) Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana. Suomen eduskunta 100 vuotta 8. osa.  Helsinki: Edita, sivut 190-366 TAI Sulkunen, Lähteenmäki & Korppi-Tommola (2006) Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta. Helsinki: Edita.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Social Sciences