x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana opiskelija syventyy tutkimusalansa kannalta keskeiseen teoreettiseen ajatteluun. Opintojakso suoritetaan kandidaatttiseminaarin yhteydessä 3. opintovuotena.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää teorian ja käsitteiden merkityksen tutkimuksen jäsentämisessä ja uuden tiedon tuottamisessa.
Opiskelija osaa ohjatusti valita tutkimustehtäväänsä sopivan teorian ja käsitteet. Hän osaa myös etsiä tietoa valitusta teoriasta ja käsitteistä. Hän tunnistaa eri teoriaperinteiden ja tutkimusmenetelmien suhteita sekä
pystyy kirjallisesti jäsentämään tutkimustehtäväänsä liittyviä käsitteitä ja teorioita.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustaan erilaisiin sosiaalitieteellisiin teorioihin ja käsitteisiin. Tarkasteltavat teoriat valitaan opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien tutkimusintressien perusteella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Lukupiirit organisoidaan kandidaatin tutkielmaseminaarin yhteydessä.

Opintojakso suoritetaan kandidaatttiseminaarin yhteydessä 3. opintovuotena. Lukupiirit organisoidaan kandidaattiseminaarin yhteydessä. Kirjallisuudesta ja käytännöistä sovitaan ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovitaan kandidaattiseminaarin ohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta