x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT10.1.4 Työelämän vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä työelämän vuorovaikutukseen liittyviä tutkimussuuntauksia. Hän ymmärtää ja osaa arvioida kriittisesti työelämän vuorovaikutukseen ja ryhmäilmiöihin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja soveltaa oppimaansa käytännön työelämän tilanteisiin.

Sisältö

Opintojakso harjaannuttaa ymmärtämään tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyllisyyttä ja soveltamaan sitä käytännön työelämätilanteiden jäsentämiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaari ja oppimispäiväkirja

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan 1 kirja kustakin kohdasta 1-3:

1.  Heritage John & Clayman Steven (Eds.) (2010) Talk in action. Interactions, identities and institutions. Boston: Wiley-Blackwell.

2. Van Knippenberg, Daan & Hogg, Michael A. (Eds.) (2003): Leadership and Power. Identity Processes in Groups and Organizations. London: SAGE. TAI Haslam, S. Alexander & Reicher, Stephen D. & Platow, Michael J. (2012). Uusi johtamisen psykologia. Helsinki: Gaudeamus.

3. Hochschild, Arlie Russell (1983, 2003) The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. Berkeley, CA : University of CA Press. TAI Fineman, Stephen (Ed.) (2000): Emotion in Organizations. London: SAGE

Lisätietoja

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat:Korvaa kohdat SOS6.2.3. Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta