x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämän valtasuhteita, jotka perustuvat työntekijöiden asemaan organisaatioissa, ammatillisiin hierarkioihin ja sukupuolen mukaisiin eroihin. Opiskelija tuntee myös aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteitä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään työelämän muutosta vallan, sukupuolen ja yksilön kokemuksen näkökulmasta. Opetukseen voidaan sisällyttää aihepiiriä käsitteleviä luentoja, harjoituksia ja teemaseminaareja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus

Valitaan 3 kirjaa seuraavista:

1. Watson, Tony J. (2008) Sociology, Work and Industry. Routledge.

2. McDowell, Linda (2009) Working Bodies. Interactive Service Employment and Workplace Identities. Wiley-Blackwell. TAI Parreñas, Rhacel Salazar (2001) Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic Work. Stanford University Press.

3. Julkunen, Raija (2008) Uuden työn paradoksit. Tampere: Vastapaino. TAI (1.9.2017 alkaen) Pyöriä, Pasi (toim.) (2017) Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
YKT6.6.3 Nuorten siirtymien yhteiskunnallinen säätely (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta