x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILS3 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
FILS3 Pro gradu -tutkielma 40 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä filosofian alan ongelmia tieteellisesti ja kirjoittaa selkeän ja johdonmukaisen filosofisen tutkimuksen.

Sisältö

Pro gradu -tutkielman suoritus jakautuu neljään osaan.
Opintosuorituksen kustakin osasta kirjaa työn ohjaaja.

1. Tutkielmaopinnot I (10 op)

Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän määrän läpi. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty ja aineiston kokoaminen on aloitettu. Alustavaa tutkielmatekstiä on kirjoitettuna noin 25 sivua.

2. Tutkielmaopinnot II (10 op)

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat tarkentuneet. Mahdollinen aineiston kerääminen on edistynyt ja aineiston analyysista on kirjoitettu ensimmäisiä tulkintoja. Alustavaa tutkielmatekstiä on kirjoitettuna noin 50 sivua.

3. Tutkielmaopinnot III (10 op)

Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn kokonaisuus, sen pääargumentti ja tulosten tulkinnat. Tutkielman ohjaajan kanssa käydään palautekeskustelu, jonka jälkeen opiskelija saa ohjaajalta viimeiset kommentit työn lopullista viimeistelyä varten. Käsikirjoituksen toivottava mitta on 70-90 sivua; alle 60 sivun tai yli 120 sivun töitä ei suositella tekemään. Tutkielman ihannepituus riippuu myös aiheesta.

4. Tutkielmaopinnot IV (10 op)

Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistetty plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan. Viimeistelty käsikirjoitus. (Käsikirjoituksen toivottava mitta on 70-90 sivua; alle 60 sivun tai yli 120 sivun töitä ei suositella tekemään. Tutkielman ihannepituus riippuu myös aiheesta.)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Pro gradu tutkielman suoritus jakautuu neljään osaan.

1. Tutkielmaopinnot I   (10 op) 

2. Tutkielmaopinnot II (10 op)

3. Tutkielmaopinnot III (10 op)

4. Tutkielmaopinnot IV (10 op)

Pro gradu -tutkielman suoritus jakautuu neljään osaan.
Opintosuorituksen kustakin osasta kirjaa työn ohjaaja.

1. Tutkielmaopinnot I (10 op)

Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän määrän läpi. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty ja aineiston kokoaminen on aloitettu. Alustavaa tutkielmatekstiä on kirjoitettuna noin 25 sivua.

2. Tutkielmaopinnot II (10 op)

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat tarkentuneet. Mahdollinen aineiston kerääminen on edistynyt ja aineiston analyysista on kirjoitettu ensimmäisiä tulkintoja. Alustavaa tutkielmatekstiä on kirjoitettuna noin 50 sivua.

3. Tutkielmaopinnot III (10 op)

Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn kokonaisuus, sen pääargumentti ja tulosten tulkinnat. Tutkielman ohjaajan kanssa käydään palautekeskustelu, jonka jälkeen opiskelija saa ohjaajalta viimeiset kommentit työn lopullista viimeistelyä varten. Käsikirjoituksen toivottava mitta on 70-90 sivua; alle 60 sivun tai yli 120 sivun töitä ei suositella tekemään. Tutkielman ihannepituus riippuu myös aiheesta.

4. Tutkielmaopinnot IV (10 op)

Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistetty plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan. Viimeistelty käsikirjoitus. (Käsikirjoituksen toivottava mitta on 70-90 sivua; alle 60 sivun tai yli 120 sivun töitä ei suositella tekemään. Tutkielman ihannepituus riippuu myös aiheesta.)

Tutkielman käsikirjoitus on jätettävä esitarkastukseen ennen sen virallista palauttamista tarkastettavaksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Pro gradu -tutkielmalle valitaan kaksi tarkastajaa, jotka kirjoittavat työstä lausunnon ja päättävät arvosanasta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta