x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FILS2 Seminars 20 ECTS
Organised by
Degree Programme in Philosophy
Person in charge
Professor
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017
FILS2 Seminars 20 ECTS

Keywords

Strategic themes: Responsible conduct of research

General description

The seminar of advanced studies lasts two semesters. Before the student starts the seminar, his/her personal study plan (HOPS) is checked.

Learning outcomes

After completing the study module students are familiar with the methods of philosophy and problems related to the use of methods in philosophical research. They are able to write philosophical studies and participate in philosophical discussion.

Contents

The study module includes four subsections:
FILS2a Philosophical argumentation, interpretation and writing 5 ECTS
FILS2b Seminar 1. semester 5 ECTS
FILS2c Seminar 2. semester 5 ECTS
FILS2d Essay on the topic of one's thesis 5 ECTS

The study module familiarizes the students with the role of methods in philosophy and the problems related to their use in philosophical research. Special attention is paid to philosophical argumentation and textual interpretation. Seminar papers, plans for the master’s theses and the central chapters of the theses are written and examined in the seminars. The students also participate in the discussion in seminar sessions.

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
FILS2a Filosofinen argumentaatio, tulkinta ja kirjoittaminen  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Seech, Zachary 1997. Writing Philosophy Papers (second edition).

Watson, Richard A. 1992. Writing Philosophy.

Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Opetukseen osallistuminen, harjoitustyö ja tekstianalyysi. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten ja tutustutaan pro gradu –töiden ohjeisiin ja arvostelukriteereihin.

Seminaariin sisältyy tutkielman tekemisessä tarvittavien tiedonhankintataitojen opetusta.

Suoritustapa: osallistuminen aiheesta järjestettävään seminaariin. Seminaari järjestetään vain kerran lukuvuodessa (syksyllä tai keväällä).

 

Oheismateriaali:

Seech, Zachary 2009. Writing Philosophy Papers (second edition).

Watson, Richard A. 1992. Writing Philosophy.

FILS2b Seminaari 1. lukukausi  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 

Seminaarin suoritus koostuu esitelmän kirjoittamisesta ja sen seikkaperäisestä tarkastamisesta sekä toisen esitelmän opponoinnista ja aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun (kaikista esitelmistä).

FILS2c Seminaari 2. lukukausi  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 

Seminaarin suoritus koostuu esitelmän kirjoittamisesta ja sen seikkaperäisestä tarkastamisesta sekä toisen esitelmän opponoinnista ja aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun (kaikista esitelmistä).

FILS2d Essee omasta tutkimusaiheesta 5 op  Essay  5 ECTS
In Finnish
Further information 

Suoritettava vähintään 5 op.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Faculty of Social Sciences