x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILS1 Syventävät erikoistumisopinnot 20 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin niitä filosofian osa-alueita, jotka hän valitsee erikoistumisalueikseen. Hän osaa kriittisesti arvioida näillä alueilla käytävää keskustelua.

Sisältö

Opiskelija valitsee kuudesta vaihtoehdosta osa-alueen, johon hän perehtyy eniten ja jolta hän laatii pro gradu -tutkielmansa. Tämän lisäksi hän suorittaa opintoja vähintään yhdeltä muulta filosofian osa-alueelta.
Osa-alueet ovat
FILS1a Varhaismoderni, moderni ja nykyajan filosofia
FILS1b Logiikan historia, filosofinen logiikka ja kielifilosofia
FILS1c Metafysiikka ja mielenfilosofia
FILS1d Epistemologia ja tieteenfilosofia
FILS1e Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
FILS1f Kulttuuri- ja taiteenfilosofia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILS1a Varhaismoderni, moderni ja nykyajan filosofia  Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Esimerkkejä alueeseen liittyvistä yleisteoksista:

Martinich et al. (eds.) 2006. Early Modern Philosophy: Essential Readings with Commentary. Wiley-Blackwell.

Radcliffe et al. (eds.) 2007. Late Modern Philosophy: Essential Readings with Commentary. Wiley-Blackwell.

Rutherford, D. (ed.) 2006. The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy.

Beaney, M. (ed.) 2007. The Analytic Turn. Routledge.

Beaney, M. (ed.) 2013. The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy. O.U.P.

Coffa, J. Alberto (Wessels, Linda (ed.)). 1991. The Semantic Tradition From Kant to Carnap. To the Vienna Station. Cambridge: Cambridge University Press.

Critchley, Simon & Schroeder, William R. (eds.). 1998. A Companion to Continental Philosophy. Oxford: Cambridge.

Cutrofello, Andrew. 2005. Continental Philosophy: A Contemporary Introduction. Oxford: Routledge.

Floyd, Juliette & Shieh, Sanford (eds.). 2001. Future Pasts: The Analytic Philosophy in the Twentieth Century. New York: Oxford University Press.

Glock, Hans-Johann. 2008. What is Analytic Philosophy? Cambridge: Cambridge University Press.

Grondin, Jean 1995. Sources of Hermeneutics. SUNY.

Luft, Sebastian & Overgaard, Søren (eds.) 2012. The Routledge Companion to Phenomenology. London: Routledge.

Martinich, A.P. & Sosa, David (eds.) 2001. A Companion to Analytic Philosophy. Oxford: Blackwell.

Moran, Dermot & Mooney, Timothy (eds.) 2002. The Phenomenology Reader. London: Routledge.

Soames, Scott. 2003. Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Vols 1-2. Princeton: Princeton University Press.

Williams, Caroline. 2001. Contemporary French Philosophy. London: The Athlone Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojakso voidaan suorittaa esseillä, soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä kirjatenteillä.
Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen etukäteen sopimassa vastaavan opettajan kanssa.

FILS1b Logiikan historia, filosofinen logiikka ja kielifilosofia  Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Esimerkkejä alueeseen liittyvistä yleisteoksista:

Brown, J. & Cappelen, H. (eds.) 2014. Assertion. O.U.P.

Devitt, M. & Hanley, R.  (eds.) 2006. The Blackwell Guide to Philosophy of Language.

Goble, Lou (ed.) 2001. The Blackwell Guide to Philosophical Logic.

Graff Fara, D. & Russell, G. 2012. The Routledge Companion to Philosophy of Language. 

Haaparanta, Leila (ed.). 2009. The Development of Modern Logic. New York: Oxford University Press.

Jacquette, Dale (ed.). 2002. Philosophy of Logic. Oxford: Blackwell.

Kneale, William & Kneale, Martha. 1962 (1984). The Development of Logic. Clarendon Press: Oxford.

Kallestrup, J. 2012. Semantic Externalism. Routledge. 

Lepore, Ernest & Smith, Barry C. (eds.). 2006. The Oxford Handbook of Philosophy of Language. Oxford: Clarendon.

Loux, Michael J. (ed.). 1979. The Possible and the Actual: readings in the Metaphysics of Modality. Ithaca: Cornell.

Milgram, Elijah (ed.). 2011. Varieties of Practical Reasoning. Cambrige: The MIT Press.

Mohanty, J.N. 1999. Logic, Truth and the Modalities: From a Phenomenological Perspective. Dordrecht: Springer.

Shapiro, Stewart  (ed.) 2005. The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic. O.U.P.

Szabo Z. G. (ed.)  2005. Semantics versus Pragmatics. Oxford University Press.

Williamson, Timothy 2013. Modal Logic as Metaphysics. O.U.P. 

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojakso voidaan suorittaa esseillä, soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä kirjatenteillä.
Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen etukäteen sopimassa vastaavan opettajan kanssa.

FILS1c Metafysiikka ja mielenfilosofia  Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Aristoteles.  1990. Metafysiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Bird, Alexander 2009. Nature’s Metaphysics: Laws and Properties. O.U.P.

Chalmers, David (ed.). 2002. Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings. Oxford: Oxford University Press.

Chalmers, David  1996. The Conscious Mind. New York: Oxford University Press.

Divers, John 2002. Possible worlds. Routledge.

Haaparanta, Leila & Koskinen, Heikki J. (eds.) 2012. Categories of Being: Essays on Metaphysics and Logic. New York: Oxford University Press.

Heidegger, Martin. 1927. Sein und Zeit (engl. Being and Time; suom. Oleminen ja Aika).

Kant, Immanuel. 1783. Prolegomena (engl., suom.)

Kim, Jaegwon & Sosa, Ernest (eds.) 1999. Metaphysics. Oxford: Blackwell.

Ladyman, James & Ross, Don 2009. Every Thing Must Go. O.U.P.

Loux, Michael J. (ed.). Metaphysics: Contemporary Readings. Routledge.

Loux, Michael J. & Zimmerman, Dean W. (eds.) 2003. The Oxford Handbook of Metaphysics. New York: Oxford University Press.

Maudlin, Tim 2007. The Metaphysics within Physics. O.U.P.

Menary, Richard (ed.). 2010. The Extended Mind. Cambridge: The MIT Press.

Sider, T., Hawthorne, J. & Zimmerman, D. W. (eds.) 2008. Contemporary Debates in Metaphysics. Blackwell. 

Szabó Gendler, Tamar and Hawthorne, John (eds.). 2002. Conceivability and Possibility. Oxford: Clarendon Press.

Tahko, Tuomas (ed.) 2011. Contemporary Aristotelian Metaphysics. Cambridge U.P.

Walter, Sven, Beckermann, Ansgar & MacLaughlin, Brian (eds.). 2009. The Oxford Handbook of Philosophy of Mind. Oxford: Oxford University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojakso voidaan suorittaa esseillä, soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä kirjatenteillä.

Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen etukäteen sopimassa vastaavan opettajan kanssa.

FILS1d Epistemologia ja tieteenfilosofia  Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Esimerkkejä alueeseen liittyvistä yleisteoksista:

Bailer-Jones, Daniela. 2009. Scientific Models in Philosophy of Science. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Curd, M.  & Cover, J.A. (eds.) 1998. Philosophy of Science. The Central Issues. W. W. Norton.

Dancy, Jonathan, Sosa, Ernest & Steup, Matthias. 2010. A Companion to Epistemology. Oxford: Wiley-Blackwell.

Gertler, B. (ed.) 2003. Privileged Access: Philosophical Accounts of Self-Knowledge. Ashgate.

Guala, Francesco & Steel, Daniel (eds.). 2010. The Philosophy of Social Science Reader. New York: Routledge.

Hendricks, Vincent F. 2006.  Mainstream and Formal Epistemology. New York: Cambridge University Press.

Kornblith, Hilary (ed.). Epistemology: Internalism and Externalism.

Kourany, Janet. 2010. Philosophy of Science after Feminism. Oxford: Oxford University Press.

Mele,  Alfred R. and Rawling, Piers. 2004. The Oxford Handbook of Rationality. New York: Oxford University Press.

Moser, Paul K. (ed.). The Oxford Handbook of Epistemology.

Nersessian, Nancy. 2008. Creating Scientific Concepts. Cambridge: The MIT Press.

Neta, R. & Pritchard, D. (eds.) 2008. Arguing about Knowledge. Routledge.

Psillos, Stathis 2002. Causation and Explanation. Acumen.

Sosa, Ernest 2011. Knowing Full Well. Princeton U.P.

Sosa, E. , Kim, J., Fantl, J. & McGrath, M.  (toim.), Epistemology: An Anthology,  2nd edition. Wiley-Blackwell. 

Stanford, P. Kyle. 2010. Exceeding Our Grasp: Science, History and the Problem of Unconceived Alternatives. Oxford: Oxford University Press.

Sterlny, Kim &   Griffiths 1999. Sex and Death. An Introduction to Philosophy of Biology. University of Chicigo Press. 

Steup, M., Turri, J.  & Sosa E. (eds.), Contemporary Debates in Epistemology. 2nd edition. Wiley-Blackwell.

Williamson, Timothy. 2000. Knowledge and Its Limits. Oxford: Oxford University Press.

Woodward, James. 2003. Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation. Oxford: Oxford University Press.

Wray, K. Brad. 2011. Kuhn’s Evolutionary Social Epistemology. Cambridge: Cambridge University Press.

Ylikoski, Petri & Kokkonen, Tomi. 2009. Evoluutio ja ihmisluonto. Helsinki: Gaudeamus.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojakso voidaan suorittaa esseillä, soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä kirjatenteillä.

Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen etukäteen sopimassa vastaavan opettajan kanssa.

FILS1e Etiikka ja yhteiskuntafilosofia  Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kohdassa voi tenttiä esimerkiksi:

a) etiikan klassikkoteoksia (Aristoteles, Nikomakoksen Etiikka; Kant, Siveysopilliset pääteokset; Smith, Moraalituntojen teoria; Sidgwick, Methods of Ethics; Nietzsche, Moraalin alkuperästä), ja etiikan historiaa koskevia teoksia kuten Schneewind, The Invention of Autonomy;

b) normatiivisen etiikan kysymyksiä (T.M. Scanlon, What We Owe to Each Other; Derek Parfit, On What Matters; Mark Timmons, toim. Disputed Moral Issues. A Reader. 3rd Edition);

c) metaetiikkaa, käytännöllistä järkeä ja normatiivisuutta koskevia teoksia (Joseph Raz, From Normativity to Responsibility; Alan Miller, An Introduction to Contemporary Metaethics; Russ Shafer-Landau, Moral Realism; Mark Schroeder, Noncognitivism in Ethics; Derek Parfit, On What Matters 2).

Kohdassa voi myös tenttiä:

d) yhteiskuntafilosofian klassikkoteoksia (Platon, Valtio; Aristoteles, Politiikka; Hobbes, Leviathan; Hume, Esseitä; Rousseau, Yhteiskuntasopimuksesta;  Locke, Tutkielma hallitusvallasta; Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet; Marx, Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset);

e) normatiivisen poliittisen teorian nykyteorioita (John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement; Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference; Martha Nussbaum, Creating Capabilities; Axel Honneth, Freedom's Right; G.E. Cohen, Rescuing Justice and Equality; Amartya Sen, The Idea of Justice);

f) jotain erityiskysymystä kuten ekologiaa tai ilmastonmuutosta koskevia kirjoja (Elizabeth Cripps, Climate Change and the Moral Agent. Individual Duties in an Interdependent World; Andrew Dobson & Robyn Eckersley, toim. 2006. Political Theory and the Ecological Challenge;

g) sosiaalisen ontologian teorioita (John Searle, Construction of Social Reality; Margaret Gilbert, Joint Commitment; Sally Haslanger, Resisting Reality; Alfred Schütz: Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen), tai:

h) jotain osa-aluetta kuten taloutta yhteiskuntafilosofisesti tarkastelevia teoksia (David Harvey, Seventeen contradictions and the end of capitalism; John O’Neill, The Market; Elizabeth Anderson, Value in Ethics and Economics).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojakso voidaan suorittaa esseillä, soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä kirjatenteillä.

Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen etukäteen sopimassa vastaavan opettajan kanssa.

FILS1f Kulttuuri- ja taiteenfilosofia  Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Esimerkkejä alueeseen liittyvistä yleisteoksista:

Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (2008; 1. painos 1944) Valistuksen dialektiikka. Tampere: Vastapaino.

Benhabib, Seyla. 2002. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton (N.J.): Princeton University Press.

Cassirer, Ernst. (1992, 1. painos 1944) An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New Haven, Conn: Yale University Press.

Cazeaux, Clive. 2000. The Continental Aesthetics Reader. London: Routledge.

Gadamer, Hans-Georg 1960. Truth and Method. London: Sheed & Ward.

Hamilton, Andy. 2007. Aesthetics and Music. Continuum.

John, Eileen and McIver Lopes, Dominic. 2004. The Philosophy of Literature: Contemporary and Classic Readings - An Anthology (Blackwell Philosophy Anthologies). Malden (Mass.): Wiley-Blackwell.

Levinson, Jerrold. 2005. The Oxford Handbook of Aesthetics. Oxford: Oxford University Press.

McKinnon, Catriona. 2006. Toleration. A Critical Introduction. London: Routledge.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opintojakso voidaan suorittaa esseillä, soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä kirjatenteillä.

Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen etukäteen sopimassa vastaavan opettajan kanssa.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILS1a Early Modern, Modern and Contemporary Philosophy  Essee 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Martinich et al. (eds.) 2006. Early Modern Philosophy: Essential Readings with Commentary. Wiley-Blackwell.

Radcliffe et al. (eds.) 2007. Late Modern Philosophy: Essential Readings with Commentary. Wiley-Blackwell.

Rutherford, D. (ed.) 2006. The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy.

Beaney, M. (ed.) 2007. The Analytic Turn. Routledge.

Beaney, M. (ed.) 2013. The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy. O.U.P.

Coffa, J. Alberto (Wessels, Linda (ed.)). 1991. The Semantic Tradition From Kant to Carnap. To the Vienna Station. Cambridge: Cambridge University Press.

Critchley, Simon & Schroeder, William R. (eds.). 1998. A Companion to Continental Philosophy. Oxford: Cambridge.

Cutrofello, Andrew. 2005. Continental Philosophy: A Contemporary Introduction. Oxford: Routledge.

Floyd, Juliette & Shieh, Sanford (eds.). 2001. Future Pasts: The Analytic Philosophy in the Twentieth Century. New York: Oxford University Press.

Glock, Hans-Johann. 2008. What is Analytic Philosophy? Cambridge: Cambridge University Press.

Grondin, Jean 1995. Sources of Hermeneutics. SUNY.

Luft, Sebastian & Overgaard, Søren (eds.) 2012. The Routledge Companion to Phenomenology. London: Routledge.

Martinich, A.P. & Sosa, David (eds.) 2001. A Companion to Analytic Philosophy. Oxford: Blackwell.

Moran, Dermot & Mooney, Timothy (eds.) 2002. The Phenomenology Reader. London: Routledge.

Soames, Scott. 2003. Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Vols 1-2. Princeton: Princeton University Press.

Williams, Caroline. 2001. Contemporary French Philosophy. London: The Athlone Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

The study module can be done in parts with essays, lectures, seminars or book examinations.

FILS1b History of Logic, Philosophical Logic, and Philosphy of Language  Essee 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Brown, J. & Cappelen, H. (eds.) 2014. Assertion. O.U.P.

Devitt, M. & Hanley, R.  (eds.) 2006. The Blackwell Guide to Philosophy of Language.

Goble, Lou (ed.) 2001. The Blackwell Guide to Philosophical Logic.

Graff Fara, D. & Russell, G. 2012. The Routledge Companion to Philosophy of Language. 

Haaparanta, Leila (ed.). 2009. The Development of Modern Logic. New York: Oxford University Press.

Jacquette, Dale (ed.). 2002. Philosophy of Logic. Oxford: Blackwell.

Kneale, William & Kneale, Martha. 1962 (1984). The Development of Logic. Clarendon Press: Oxford.

Kallestrup, J. 2012. Semantic Externalism. Routledge. 

Lepore, Ernest & Smith, Barry C. (eds.). 2006. The Oxford Handbook of Philosophy of Language. Oxford: Clarendon.

Loux, Michael J. (ed.). 1979. The Possible and the Actual: readings in the Metaphysics of Modality. Ithaca: Cornell.

Milgram, Elijah (ed.). 2011. Varieties of Practical Reasoning. Cambrige: The MIT Press.

Mohanty, J.N. 1999. Logic, Truth and the Modalities: From a Phenomenological Perspective. Dordrecht: Springer.

Shapiro, Stewart  (ed.) 2005. The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic. O.U.P.

Szabo Z. G. (ed.)  2005. Semantics versus Pragmatics. Oxford University Press.

Williamson, Timothy 2013. Modal Logic as Metaphysics. O.U.P. 

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

The study module can be done in parts with essays, lectures, seminars or book examinations.

FILS1c Metaphysics and Philosophy of Mind  Essee 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Aristotle: Metaphysics.

Chalmers, David (ed.). 2002. Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings. Oxford: Oxford University Press.

Chalmers, David.  1996. The Conscious Mind. New York: Oxford University Press.

Haaparanta, Leila & Koskinen, Heikki J. 2012. Categories of Being: Essays on Metaphysics and Logic. New York: Oxford University Press.

Heidegger, Martin. 1927. Sein und Zeit (engl. Being and Time).

Kant, Immanuel. 1783. Prolegomena (engl., suom.)

Kim, Jaegwon &Sosa, Ernest (eds.). 1999. Metaphysics. Oxford: Blackwell.

Loux, Michael J. (ed.). Metaphysics: Contemporary Readings.

Loux, Michael J. & Zimmerman, Dean W. 2003. The Oxford Handbook of Metaphysics. New York: Oxford University Press.

Menary, Richard (ed.). 2010. The Extended Mind. Cambridge: The MIT Press.

Szabó Gendler, Tamar and Hawthorne, John (eds.). 2002. Conceivability and Possibility. Oxford: Clarendon Press.

Walter, Sven, Beckermann, Ansgar & MacLaughlin, Brian (eds.). 2009. The Oxford Handbook of Philosophy of Mind. Oxford: Oxford University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

The study module can be done in parts with essays, lectures, seminars or book examinations.

FILS1d Epistemologiy and Philosophy of Science  Essee 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Bailer-Jones, Daniela. 2009. Scientific Models in Philosophy of Science. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Curd, M.  & Cover, J.A. (eds.) 1998. Philosophy of Science. The Central Issues. W. W. Norton.

Dancy, Jonathan, Sosa, Ernest & Steup, Matthias. 2010. A Companion to Epistemology. Oxford: Wiley-Blackwell.

Gertler, B. (ed.) 2003. Privileged Access: Philosophical Accounts of Self-Knowledge. Ashgate.

Guala, Francesco & Steel, Daniel (eds.). 2010. The Philosophy of Social Science Reader. New York: Routledge.

Hendricks, Vincent F. 2006.  Mainstream and Formal Epistemology. New York: Cambridge University Press.

Kornblith, Hilary (ed.). Epistemology: Internalism and Externalism.

Kourany, Janet. 2010. Philosophy of Science after Feminism. Oxford: Oxford University Press.

Mele,  Alfred R. and Rawling, Piers. 2004. The Oxford Handbook of Rationality. New York: Oxford University Press.

Moser, Paul K. (ed.). The Oxford Handbook of Epistemology.

Nersessian, Nancy. 2008. Creating Scientific Concepts. Cambridge: The MIT Press.

Neta, R. & Pritchard, D. (eds.) 2008. Arguing about Knowledge. Routledge.

Psillos, Stathis 2002. Causation and Explanation. Acumen.

Sosa, Ernest 2011. Knowing Full Well. Princeton U.P.

Sosa, E. , Kim, J., Fantl, J. & McGrath, M.  (toim.), Epistemology: An Anthology,  2nd edition. Wiley-Blackwell. 

Stanford, P. Kyle. 2010. Exceeding Our Grasp: Science, History and the Problem of Unconceived Alternatives. Oxford: Oxford University Press.

Sterlny, Kim &   Griffiths 1999. Sex and Death. An Introduction to Philosophy of Biology. University of Chicigo Press. 

Steup, M., Turri, J.  & Sosa E. (eds.), Contemporary Debates in Epistemology. 2nd edition. Wiley-Blackwell.

Williamson, Timothy. 2000. Knowledge and Its Limits. Oxford: Oxford University Press.

Woodward, James. 2003. Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation. Oxford: Oxford University Press.

Wray, K. Brad. 2011. Kuhn’s Evolutionary Social Epistemology. Cambridge: Cambridge University Press.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

The study module can be done in parts with essays, lectures, seminars or book examinations.

FILS1e Ethics and Social Philosophy  Essee 
englanniksi
Oppimateriaalit 

a) Aristotle, The Nicomachean Ethics; Kant, Foundations of the Metaphysics of Morals/The Critique of Pure Reason; Smith, The Theory of Moral Sentiments; Sidgwick, Methods of Ethics; Nietzsche, On the Genealogy of Morals; Schneewind, The Invention of Autonomy;

b) T.M. Scanlon, What We Owe to Each Other; Derek Parfit, On What Matters; Mark Timmons, toim. Disputed Moral Issues. A Reader. 3rd Edition

c) Joseph Raz, From Normativity to Responsibility; Alan Miller, An Introduction to Contemporary Metaethics; Russ Shafer-Landau, Moral Realism; Mark Schroeder, Noncognitivism in Ethics; Derek Parfit, On What Matters 2

d)  Plato, The Republic; Aristotle, Politics; Hobbes, Leviathan; Hume, Essays; Rousseau, Social Contract;  Locke, Second Treatise on Government; Hegel, Philosophy of Right; Marx, Economic and Philosophic Manuscripts

e) John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement; Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference; Martha Nussbaum, Creating Capabilities; Axel Honneth, Freedom's Right; G.E. Cohen, Rescuing Justice and Equality; Amartya Sen, The Idea of Justice

f) Elizabeth Cripps, Climate Change and the Moral Agent. Individual Duties in an Interdependent World; Andrew Dobson & Robyn Eckersley, toim. 2006. Political Theory and the Ecological Challenge

g) John Searle, Construction of Social Reality; Margaret Gilbert, Joint Commitment; Sally Haslanger, Resisting Reality

h)  David Harvey, Seventeen contradictions and the end of capitalism; John O’Neill, The Market; Elizabeth Anderson, Value in Ethics and Economics

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

The study module can be done in parts with essays, lectures, seminars or book examinations.

FILS1f Philosophy of Culture and Arts  Essee 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Adorno, Theodor & Horkheimer, Max. 1944. Dialektik der Aufklärung.

Benhabib, Seyla. 2002. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton (N.J.): Princeton University Press.

Cassirer, Ernst. (1992, 1. painos 1944) An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New Haven, Conn: Yale University Press.

Cazeaux, Clive. 2000. The Continental Aesthetics Reader. London: Routledge.

Gadamer, Hans-Georg. 1960. Truth and Method. London: Sheed & Ward.

Hamilton, Andy. 2007. Aesthetics and Music. Continuum.

John, Eileen and McIver Lopes, Dominic 2004.  The Philosophy of Literature: Contemporary and Classic Readings - An Anthology (Blackwell Philosophy Anthologies). Malden (Mass.): Wiley-Blackwell.

Levinson, Jerrold. 2005. The Oxford Handbook of Aesthetics. Oxford: Oxford University Press.

McKinnon, Catriona. 2006. Toleration. A Critical Introduction. London: Routledge.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

The study module can be done in parts with essays, lectures, seminars or book examinations.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa esseillä, soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä kirjatenteillä. Osasuorituksia tulee olla vähintään kahdelta eri osa-alueelta.
Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen etukäteen sopimassa vastaavan opettajan kanssa.
Suoritusvaihtoehtojen kohdalla on esimerkkejä eri osa-alueisiin liittyvistä yleisteoksista - opetusohjelmassa annetaan lisää tutkimuskirjallisuutta, jonka valinnasta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta