x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA10 Kandidaatintutkielma 6 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
LOGA10 Kandidaatintutkielma 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen perusteita omassa tutkielmassaan ja merkitä lainatut tai referoidut osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla. Opiskelija osaa ratkaista rajatun tutkimusongelman empiirisiä menetelmiä käyttäen, perustella valintansa ja tuottaa ohjatusti itsenäisen opinnäytetyön.

Sisältö

Logopedian opiskelija toteuttaa ohjaajansa tuella empiiriseen aineistoon perustuvan tutkimuksen ja kirjoittaa siitä artikkelimuotoisen raportin (n. 20 sivua). Opiskelija kirjoittaa tutkielmastaan kypsyysnäytteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta