x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA8 Etiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
FILA8 Etiikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin joitakin modernin etiikan keskeisiä kysymyksiä ja siten syvemmin teemoja, joihin hän tutustui etiikan perusopintojaksolla. Hän tuntee ja osaa kuvata ja arvioida nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita sekä pystyy näiden avulla tarkastelemaan eettisiä ongelmia filosofian keinoin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään etiikan moderneihin klassikoihin sekä uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ethics  Essee 
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavia suorituksia:

Shafer-Landau, Russ 2014. The Fundamentals of Ethics.3rd edition, Oxford U.P., 2 op;

Sekä yksi seuraavista vaihtoehdoista:

a. MacIntyre, Alasdair 1987. After Virtue. London: Duckworth (suom. Hyveiden jäljillä, 2004, Helsinki: Gaudeamus), 3 op;

b. Scanlon, T.M. 1998. What We Owe To Each Other. Harvard U.P., 3 op;

c. Parfit, Derek 1984. Reasons and Persons (osat 1, 3 ja 4). Oxford U.P., 3 op;

d. Held, Virginia 2006. Ethics of Care. Oxford U.P. JA Kittay, Eva 1999. Love's Labour (osat 1 ja 3). Routledge, yht. 3 op.

Kirjat voidaan tenttiä myös yksi kerrallaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta