HIST03 Talous ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
HIST03 Talous ja yhteiskunta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ilmiöiden historiallisuuden ja osaa tarkastella taloutta osana historiallisia muutosprosesseja. Hän tuntee taloushistoriallisen tutkimuksen n keskeisiä tutkimuskohteita ja -metodeja.

Sisältö

Jaksossa perehdytään teollistumiseen, taloudelliseen kasvuun, taloudellisiin kriiseihin sekä elintason ja hyvinvoinnin muutoksiin pitkällä aikavälillä. Konkreettisten tutkimuskysymysten lisäksi tutustutaan niin taloustieteen klassikkoihin kuin taloushistorian uudempiin tutkimussuuntauksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ojala, Jari, Jari Eloranta & Jukka Jalava (eds.) (2006). The Road to Prosperity. An Economic History of Finland. SKS, Helsinki.

Schön, Lennart (2013). Maailman taloushistoria. Teollinen aika. Vastapaino, Tampere.

Heiskala, Risto & Akseli Virtanen (toim.) (2011). Talous ja yhteiskuntateoria I. Vanhan maailman talous ja suuri murros. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta