x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
STYP5 The Activity Environment of Social Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Work
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Keywords

Strategic themes: Sustainable development

Learning outcomes

Upon completion of the course, the student will be familiar with the activity environment of social work, its history and future trends.

Contents

Finnish social policy in a comparative perspective, the system of social services, organisations as providers of services and their role in the social policy system.

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
In English
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Kolmas uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-124, 351-362.
TAI Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2017. Neljäs uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-81, 131-143, 471-484.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Euroopan Unioni: United Press Global.

4. Julkunen, Raija 2008. Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. THL.

5. Niemelä, Pauli (toim.) 2010. Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro. Luetaan s. 1-106, 175-246, 369-446.

Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Kirjallinen tentti, Tampere  Written exam 
In Finnish
Study materials 

1. Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Kolmas uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-124, 351-362.
TAI Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2017. Neljäs uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-81, 131-143, 471-484.

3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Euroopan Unioni: United Press Global.

Osallistuminen opetukseen, Tampere  Participation in course work 
In Finnish
Further information 

Opiskelija voi korvata kirjallisen tentin kohtien 4. ja 5. kirjallisuuden osallistumalla sosiaalityön maisteriopiskelijoiden harjoittelun (STYS2B) analyysiseminaariin 20 tunnin ajan ja kirjoittamalla analyysiseminaarin vetäjälle kahden sivun oppimispäiväkirjan.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Social Sciences