x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYV08 Opintopiirin ohjaus 2–8 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastuuhenkilö
Psykologian perusopintojaksojen vastuuopettajat
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
YKYYV08 Opintopiirin ohjaus 2–8 op

Yleiskuvaus

Opintopiirin ohjaajana toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa sekä toimia vastuullisesti ryhmänohjaus- ja suunnittelutehtävissä. Hän osaa ottaa vastuuta, mutta ymmärtää myös vertaistuen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen ja osaa hyödyntää niitä. Opintopisteitä saa yhden kurssin ajalta kaksi, kuitenkin enintään kahdeksan opintopistettä, jos pitää piirejä usean kurssin aikana. Nämä luetaan psykologian kandidaatin tutkintoon, paitsi jos opiskelijalla on jo kahdidaatin tutkinto, merkintä kirjataan psykologian maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan:
- saa harjoitusta ohjaajana toimimisesta
- osaa siirtää tietojaan eteenpäin
- toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässään.

Sisältö

Opintopiirin ohjaaja auttaa ryhmänsä opiskelijoita omaksumaan kurssilla vaaditut asiat.

Opintopiirin ohjaaja vastaa piirinsä aikataulusta ja sisällön suunnittelusta sekä toteututuksesta.

Opintopiirin ohjaaja laatii toiminnalleen suunnitelman ja järjestää piirejä vähintään neljä kertaa yhden kurssin aikana. Ohjaaja myös arvioi omaa toimintaansa piirin vetäjänä ja piirin onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintopiirin ohjaaminen. Vähintään 4 kokoontumiskertaa/kurssi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Huom! Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta