x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYV05 Erasmus-harjoittelu 5–20 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
YKYYV05 Erasmus-harjoittelu 5–20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa
- pystyy yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä

Sisältö

Yksikön tutkinto-ohjelmien omille, ulkomailla opintoihinsa liittyvän työharjoittelun suorittaville opiskelijoille mahdollinen opintojakso.

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista joko omassa tutkinto-ohjelman opinnoissa ja/tai valinnaisissa opintokokonaisuuksissa tai tuo muulla tavoin lisäarvoa tutkintoon. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta ja työn tulee olla kokopäiväistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
englanniksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Erasmus-harjoittelusta saatava pistemäärä määräytyy harjoittelun keston ja harjoitteluraportin laajuuden mukaan seuraavasti:

5 op = 3 kuukautta kestävä harjoittelu ja 5-7 s. raportti
10 op = 6 kk kestävä harjoittelu ja 10-12 s. raportti
20 op = 12 kk kestävä harjoittelu ja 12-15 s. raportti

Tiedekunnan kanslia hoitaa tutkintoon vapaavalintaisina opintoina sisällytettävien harjoittelujen rekisteröinnin. Tässä tapauksessa noudatetaan yliopiston yhteisiä Erasmus-harjoitteluraportin ohjeita, joiden lisäksi opiskelijan tulee tiedekuntaan palautettavassa, laajemmassa raportissaan pohtia harjoittelun suhdetta omiin opintoihin ja kehittymistä oman alan asiantuntijana harjoittelun aikana.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erasmus-harjoittelun raportointiohje (ks. kohta Erasmus-harjoitteluun liittyvät dokumentit)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta