x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HVPMO2C Julkinen sektori modernissa markkinataloudessa: hyvinvointitaloustieteen perusteet 5 op
Vastuutaho
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma
Muut opinnot, Pori

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa keskustella julkisen sektorin roolista modernissa markkinatalousjärjestelmässä käytännön ja perusteorian tasoilla. Opiskelija osaa erotella ja arvioida keskeisten julkisen sektorin keinojen vaikutusta kansantalouden hyvinvointitavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää hyvinvoinnin mittaamista, hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja rahoituksen periaatteita sekä näiden palveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointia.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan hyvinvointitaloustieteen (welfare economics) perusteorioihin analyyttisesti, mallien avulla ja käyttäen runsaasti tilastoihin ja tutkimuksiin perustuvia käytännön esimerkkejä. Käsiteltäviä teemoja ovat julkisen sektorin vaikutus talouden toiminnan tehokkuuteen, kasvuun ja oikeudenmukaisuuteen, julkisen sektorin keinot: verotuksen ja julkisten menojen perusteoria ja käytännöt sekä hyvinvoinnin mittaaminen, hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava teos luennoitsijan määräämin osin:

1. Julkistalous. Gaudeamus. Tuomala, Matti (2009), 978-952-495-067-1.

2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakson opetus järjestetään TaY:n Porin yksikössä lukuvuonna 2015-16.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta