x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKT6.6.2 Theories of Youth Education and Youth Work 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Keywords

Strategic themes: Internationalisation

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) 2007 tai uudempi. Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 73.

2. Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.) 2007. Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 76. Osa I.

sekä yksi seuraavista:

3. Batsleer, Jane 2008. Informal Learning in Youth Work. Sage Publications. TAI Belton, Brian 2009. Developing Critical Youth Work Theory. Sense Publishers. TAI Roberts, Jay W. 2011. Beyond Learning by Doing: Theoretical Currents in Experiential Education. Routledge. TAI Hodgson, Chris & Berry, Matt (Eds.) 2011.  Adventure Education – An Introduction. Routledge. TAI Böhnisch, Lothar 2008. Sozialpädagogik der Lebensalter: eine Einführung. Juventa. Luvut 1-5 ja 8.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Social Sciences