YKT07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Opintojakson edeltävät suoritukset: Sosiaalitieteiden alat I ja II -kokonaisuuksiin sisältyvät nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot 25 op sekä 25 op "Nuoret ja nuorisotyö" -teemakokonaisuuden opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on taitoa teoreettisen tiedon ja käytännön työn integrointiin. Opiskelija pystyy myös arvioimaan nuorisotyön asiantuntijuutta oman harjoittelupaikkansa näkökulmasta ja reflektoimaan oman asiantuntijuutensa kehittymistä harjoittelun aikana.

Sisältö

Opintojakso on tarkoitettu muille kuin nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan opiskelijoille. Nuorisotyön harjoittelu suoritetaan 3 kk:n mittaisena ohjattuna korkeakouluharjoitteluna jossakin nuorisotyön kohteessa. Harjoittelupaikkoina tulevat kyseeseen kuntien, valtion ja järjestöjen organisaatiot sekä lasten ja nuortenhuoltolaitokset sekä erityisnuorisotyön/kohdennetun nuorisotyön organisaatiot. Myös ulkomailla harjoittelu on mahdollista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Lisätietoja 

Työharjoittelu, osallistuminen opetukseen ja essee.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta