x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYP1 Kehityspsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliassistentti
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
PSYP1 Kehityspsykologia I 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa kehityksellisiä ilmiöitä ja esittää yhteenvetoja kehityksen keskeisistä osa-alueista ja vaiheista. Opiskelija osaa kuvata keskeiset kehityspsykologian teoreettiset viitekehykset ja pystyy vertailemaan niiden teoreettisia lähtökohtia.

Sisältö

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus ja tentti. Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille lisäksi mahdollisuus osallistua opintopiiriin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Siegler, DeLoache & Eisenberg (2011, 2014 tai 2017). How children develop (3., 4. tai 5. painos, luvut 1, 3-7, 9-14, 16). Worth.

2. Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila (2006 tai 2014). Ihmisen psykologinen kehitys (1. painos 2006 s. 160-262 TAI 2. painos 2014 s. 178-307; eli kappaleet Aikuisuus ja Vanheneminen). WSOY.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
PSYP1 Kehityspsykologia I (avoin yliopisto) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta