x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOCYVAIHT Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2–4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/SOC
Vastuuhenkilö
Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: työelämätaidot

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman opiskelijoita rohkaistaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Vaatimuksena on, että vaihtojakso kuuluu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja että opinnot voidaan sisällyttää opiskelijan tutkintoon.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa

Sisältö

Opintojakso on mahdollinen Tampereen yliopiston opiskelijavaihtosopimusten kautta opiskelijavaihtoon lähteville yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Yhden lukukauden (vähintään 3 kk) vaihto-opiskelusta voi saada 2 op. Lukuvuoden vaihto-opiskelusta voi saada 4 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Opiskelija suorittaa opintojakson

1) osallistumalla Tampereen yliopiston järjestämään opiskelijavaihtoon (vähintään 3 kk:n vaihtojakso) ja
2) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen matkakertomuksen (vähintään 2 sivua, toimitetaan jaksovastaavalle ja kansainvälisten asioiden toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
3) kirjoittamalla vaihtojakson jälkeen opiskelijavaihtoa reflektoivan oppimispäiväkirjan (vähintään 2 sivua, toimitetaan yksikön toimistoon kuukauden kuluessa matkan päättymisestä) ja
4) toimittamalla yksikön toimistoon todistuksen ulkomailla opiskelusta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Matkakertomuksen laadintaohjeet löytyvät yliopiston sivulta
http://www.uta.fi/opiskelunopas/kansainvalistyminen/ohjeita-vaihtoon-lahteville/vaihdon-jalkeen

Erillisessä oppimispäiväkirjassa tulee arvioida vaihtojakson merkitystä ja vaikutuksia esim.
- oman tutkinto-ohjelman opintojen kannalta
- vieraan kielen ja kulttuurin tuntemuksen kannalta
- työelämätaitojen ja työllistymisen näkökulmasta
- laajemminkin oman osaamisen ja kehittymisen näkökulmasta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta