x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN4 Projektin suunnittelu ja johtaminen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä kansanterveystieteellisiä kehittämiskohteita, jotka sopivat toteutettavaksi projekteina
- arvioida projektin tarpeellisuutta toimintaympäristössään
- suunnitella projektin tavoitteet, työvaiheet ja toteutuksen
- suunnitella karkean kustannusarvion projektille
- suunnitella projektin viestinnän
- suunnitella projektin vaikutusten arvioinnin
- tunnistaa riskejä projektin toteuttamisessa
- tuottaa kirjallisen projektisuunnitelman
- johtaa projektia
- arvioida kansanterveystieteen alan projekteja toteutettavuuden ja vaikutusten näkökulmasta

Sisältö

- projektin suunnittelu ja suunnitelman kirjoittaminen
- projektin työvaiheet, toteuttaminen, kustannusarvio ja riskianalyysi
- projektin johtaminen ja viestintä
- projektin arviointi ja raportointi

Toteutustavat

Lähiopetusta max 20 h.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Web course, Moodle  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 
 • An optional introductory lecture
 • problem-based tasks in the Moodle
 • individual learning
 • writing project plans in pairs
 • evaluation of other students’ project plans by means of guided discussions in the Moodle

Aktiivinen osallistuminen luentoihin, pienryhmäopetukseen ja seminaariin. Projektisuunnitelman tekeminen parityönä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Projektisuunnitelma arvioidaan asteikolla 1-5. Osallistuminen opetukseen hyväksytty/ hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Tarjotaan joka toinen vuosi. Englanniksi opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta