x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSS203 Hoitotieteen tohtorikoulutusseminaari 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Päivi Åstedt-Kurki

Yleiskuvaus

Jokaisen tohtoriopiskelijan pitää osallistua vähintään yhden lukuvuoden ajan väitöstyönsä aiheen kannalta sopivaan tohtorinkoulutusseminaariin.

Osaamistavoitteet

Seminaarien tavoitteena on kehittää tieteellisen esittämisen, kirjoittamisen ja keskustelun taitoja sekä valmiuksia tieteellisen kritiikin antamiseen ja saamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Sisältö

Seminaareissa käydään läpi tohtoriopiskelijoiden tutkimussuunnitelmia, artikkeleja ja muita väitöskirjaan liittyviä tekstejä. Seminaareissa voidaan käsitellä myös alan kirjallisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opiskelija voi osallistua useamman oppialan seminaariin väitöskirjatyön niin edellyttäessä. Tästä tulee aina sopia erikseen ohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta