x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee terveystiedon opetuksen keskeiset sisällöt
- osaa eritellä ja analysoida terveystiedon sisältöjä ja merkityksiä osana eri ikäisten nuorten kehitystä, arkea ja erilaisia toimintaympäristöjä
- kykenee hyödyntämään oppimaansa osana terveystiedon asiantuntijuutta opetussuunnitelmien mukaisesta

Sisältö

Nuoren seksuaaliterveys
Päihteet nuorten maailmassa
Uni, lepo, liikunta ja ravitsemus
Media- ja virtuaaliympäristöt sekä pelaaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Esseen tai tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa ja opintojakson verkkoalustalla.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta