x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee terveystiedon opetuksen keskeiset sisällöt
- osaa eritellä ja analysoida terveystiedon sisältöjä ja merkityksiä osana eri ikäisten nuorten kehitystä, arkea ja erilaisia toimintaympäristöjä
- kykenee hyödyntämään oppimaansa osana terveystiedon asiantuntijuutta opetussuunnitelmien mukaisesta

Sisältö

Nuoren seksuaaliterveys
Päihteet nuorten maailmassa
Uni, lepo, liikunta ja ravitsemus
Media- ja virtuaaliympäristöt sekä pelaaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Esseen tai tentin hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa ja opintojakson verkkoalustalla.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta