x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSF503 Psykiatria ja mielenterveys 2–5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Sosiaalipsykiatria
Vastuuhenkilö
Sami Pirkola
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
DPHSF503 Psykiatria ja mielenterveys 2–5 op

Osaamistavoitteet

2 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä jaksolla esiteltyyn aiheeseen liittyvät käsitteet ja pohtia mielenterveyden ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä aiheeseen liittyen. 5 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi hakea aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja arvioida sen käyttökelpoisuutta oman tutkimuksensa tai muun tiedontarpeen kannalta.

Sisältö

Ajankohtaisia ja / tai teoreettisen ajattelun kannalta tärkeitä, sosiaalipsykiatriaan liittyviä aiheita, joita tarkastellaan usean eri tieteenalan näkökulmasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta