x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on muodostanut käsityksen vanhenemistutkimuksen eri osa-alueista
- osaa tarkastella vanhenemista ja vanhuutta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä
- osaa eritellä vanhenemista yksilöiden henkilökohtaisena kokemuksena
- tuntee terveyden, sosiaalisten suhteiden, yksilöllisen toimijuuden ja palveluiden merkityksen ikäihmisten hyvinvoinnille.

Sisältö

- vanhenemisen ja vanhuusiän sosiaaliset ja kulttuuriset määreet
- vanhenemisen kokemukselliset ulottuvuudet
- vanhenemistutkimuksen tutkimusasetelmat, lähestymistavat ja menetelmät
- terveys, sosiaaliset suhteet, toimijuus ja palvelujärjestelmä ikäihmisten hyvinvoinnin osatekijöinä.

Toteutustavat

Kaikille yhteinen kirjallisuus suoritetaan kirjallisuuskuulustelussa yksikön yleisinä tenttipäivinä. Lisäkirjallisuutta opiskelija voi suorittaa yhdessä kaikille yhteisen kirjallisuuden kanssa tai sen jälkeen haluamassaan laajuudessa kirjallisuuskuulusteluissa tai esseinä opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Lisäkirjallisuus tai osa siitä on mahdollista korvata aiemmilla tai muualla suoritettavilla jakson sisältöä vastaavilla opinnoilla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Opintojaksolla vaadittavaan kirjallisuuteen perehtyminen, tentti, esseet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Kirjatenttiä voi suorittaa terveystieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä, mahdolliset tarkennukset suoritusajankohdista löydät opetusohjelmasta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta