TERHOI5 Perhehoitotieteellisen tiedon syventäminen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä ja analysoida perhehoitotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, teoriankehittämisen menetelmiä ja teorioita
- osaa arvioida ja soveltaa kotimaisen ja kansainvälisen perhehoitotieteellisen tutkimuksen tuloksia

Sisältö

- perhehoitotieteen teoreettisten perusteiden syventäminen ja soveltaminen tutkimustietoon perustuen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oheiskirjallisuus:

Benzein, E. Hagberg, M. Saveman, B-I.  (redaktörer). Att möta familjer inom vård och omsorg. 2012. Studentlitteratur. Lund.

Arviointi 

Ryhmätentti. Arviointi ryhmän tenttivastausten perusteella.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen
- orientaatioluento 3 h (pakollinen)
- osallistuminen tieteelliseen tapahtumaan ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
- tieteellisten artikkeleiden analysointi parityönä
- ryhmätentti

Luentojen yhteydessä oppimistehtäviä.

Lähiopetusta max 7 h.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus tenttiä varten:

Friedman, MM, Bowden, VR. & Jones, EG. 2003. Family nursing. Research, theory, and practice.  5th edition tai uudempi. Prentice Hall. (soveltuvin osin)

Svavarsdottir, R & Jonsdottir, H. (eds). 2011. Family nursing in action. University of Iceland Press. Reykjavik.(soveltuvin osin)

White, JM. & Klein, DM. 2008. Family theories. 3rd edition tai uudempi. Sage.

Ajankohtaiset artikkelit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella (maisteriopintojen loppuvaiheessa).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta