x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA19 Harjoittelu (journalistinen työ) 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
JOVKA1 ja JOVKA2 ovat pakollisia vain kuvajournalismin opiskelijoille.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija on oppinut työkentelemään osana journalistista työyhteisöä, omaksunut journalistisessa työssä ja työyhteisössä toimimisen käytäntöjä sekä kehittänyt journalistisia taitojaan työyhteisön opastamana. Hän hahmottaa omakohtaisen kokemuksen kautta, miten journalistista työtä käytännössä tehdään ja organisoidaan.

Sisältö

Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittaja- ja lehtikuvaajaharjoittelu kattaa neljän kuukauden työskentelyn journalistisissa tehtävissä sanoma- tai aikakauslehdessä, radiossa, televisiossa tai uutis- tai viestintätoimistossa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Ohjattua ja tuettua harjoittelua koordinoi harjoittelupaikkojen hakuun luotu keskitetty harjoittelujärjestelmä. Harjoittelujärjestelmään pääsevät ne opiskelijat, joilla harjoittelu on opintovaatimuksissa pakollisena ja joilla on edeltävää journalistista työkokemusta enintään kolme kuukautta.

Ne, joilla on edeltävää journalistista työkokemusta yli kolme kuukautta, laativat harjoitteluraportin ohjeiden mukaisesti, kun journalistista työkokemusta on kertynyt opintojen aikana yhteensä neljä kuukautta. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan tällöin omatoimisesti eikä ole oikeutettu yksikön myöntämään työharjoittelutukeen (ns. vapaa harjoittelu).

Toteutustavat

Neljän kuukauden käytännön harjoittelusta laaditaan harjoitteluraportti. Raportti koostuu omaa työtä erittelevästä ja arvioivasta esseestä sekä toimituksessa tehtävästä teemahaastattelusta, joka litteroidaan. Raportin aineistoihin kuuluu myös lähdekirjallisuutta, joka osoitetaan erikseen. Raportinkirjoitusohjeet ovat harjoittelujärjestelmän kotisivuilla osoitteessa http://toimitusharjoittelu.fi/opiskelijalle/harjoitteluraportti/.

Harjoittelun ohjaajille ja harjoitteluun meneville opiskelijoille järjestetään keväisin yhteinen koulutustilaisuus, harjoitteluohjauspäivä.

Kuvajournalismin opiskelijoille järjestetään harjoittelun jälkeen 1-2 ryhmätapaamista, joissa keskustellaan harjoittelun kokemuksista ja sinä aikana otetuista kuvista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Harjoitteluraportti  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

= Harjoitteluraportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus osoitetaan vuosittain erikseen harjoitteluraportin laatimisohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja

Harjoittelun voi korvata, jos edeltävää journalistista työkokemusta ennen journalistiikan opintojen aloittamista on kertynyt yhteensä kuusi (6) kuukautta. Opiskelija laatii tällöin työssäoppimisestaan harjoitteluraportin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta