x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVY3 Toimittajan tieto- ja viestintätekniikkataidot 1 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/CMT
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee toimitustyön ja sen oppimisen kannalta keskeiset tieto- ja viestintätekniikkataidot sekä kykenee työskentelemään harjoitustoimituksen välineillä.

Sisältö

Kolme intensiivityöpajaa (3 h), yhteensä 9 h. Kurssin tarkempi sisältö kerrotaan osallistujille jaettavassa ohjelmassa.
Kurssi on tarkoitettu journalistiikan opintopolun opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Intensiivityöpaja  Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen lähitapaamisiin ja harjoitusten tekeminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta