x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS14 Puheviestinnän teoreettisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti yhden kolmesta puheviestinnän keskeisen aihealueen teoriaperustan ja siihen liittyvän tutkimuksen.

Sisältö

Puheviestinnän aihealueen teoreettiset sisällöt.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään sähköisesti yksi seuraavista:

1. Dillard, J.P.: Persuasion handbook. Developments in theory and practice
2. Knapp, M.L. & Daly, J.A.: Handbook of interpersonal communication
3. Frey, L.R., Gouran, D.S. & Poole, M.S.: Handbook of group communication theory and research.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta