x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS11 Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Pekka Isotalus
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
JOVPVS11 Harjoittelu 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa puheviestinnän asiantuntijan työtehtäviä ja reflektoida osaamisensa kehittymistä harjoittelunsa aikana.

Sisältö

Toimitaan puheviestinnän asiantuntijan työtehtävissä. Työharjoittelua suoritetaan 3 kuukautta ja harjoittelusta tehdään kirjallinen raportti.

Toteutustavat

Opiskelija etsii työharjoittelupaikan oman suuntautumisensa ja mielenkiintonsa mukaan puheviestinnän alalta. Työharjoittelupaikka hyväksytetään professorilla, joka myös määrittelee harjoittelun pituuden ja harjoittelun sisäiset tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Portfolio 
suomeksi

Harjoittelun pituus on 3 kk. Ohjeet harjoitteluraportin/portfolion tekoon löytyvät puheviestinnän opiskelu-sivulta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta