x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUMM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II 5 op
Vastuutaho
Musiikintutkimuksen maisteriopinnot
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa laaja-alaisesti äänen ja liikkeen analyysin mahdollisuuksia ja hän pystyy soveltamaan analyysimenetelmiä ääni- ja liikemateriaalin tutkimukseen. Hän ymmärtää analyysimuotojen lähestymistapoja ja niiden rajoituksia sekä analysointiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään äänen ja liikkeen analyysin eri mahdollisuuksiin, ja kukin opiskelija syventyy yhteen tai useampaan analyysimenetelmään tarkemmin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lepecki, André 2006: Exhausting Dance. Performance and the politics of movement.

Middleton, Richard 1990: Studying Popular Music (s. 101-296)

Tagg, Philip 2009: Everyday Tonality.

Ratner, William 1980: Classic Music: Expression, Form, and Style

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta