x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUMM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat 5 op
Vastuutaho
Musiikintutkimuksen maisteriopinnot
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikkihistorian keskeisimmät lähdemateriaalit ja aineistot sekä hahmottaa musiikkihistoriallisen keskustelun keskeisimmät teemat. Musiikillisen ja muun kulttuurisen äänentutkimuksen osalta hän tuntee suuntauksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat, erityisesti audiovisuaalisen aineistojen analyysin perusteet.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan musiikkihistorian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Kirjatentti, essee, luentopäiväkirja, harjoitustyöt ja palaute.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiiri:

Denora (2000) Music in Everyday Life. New York: Cambridge University Press.

Frith, Simon (1996): Performing Rites. On the Value of Popular Music. New York: Routledge.

Clayton, Herbert, Middleton (toim.) (2003) The Cultural Study of Music. A Critical Introduction. New York: Routledge.

Kirjatenttiin tai esseeseen valitaan kaksi seuraavista:

Subotnik (1996) Deconstructive Variations. Music and Reason in Western Society. University of Minnesota Press.

Negus (1999) Music Genres and Corporate Cultures. Routledge.

Scott (2009) Sounds ot the Metropolis. Oxford University Press.

Järviluoma, Kytö, Truax, Uimonen & Vikman (toim.) (2008) Acoustic Environments in Change. TAMK University of Applied Sciences. Series A. Research Papers 13.

Franco & Nordera (eds.) (2008) Dance Discourses. Keywords in Dance Research. New York: Routledge

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta