x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi 4 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa juttuja painettuun ja verkkolehteen erilaisissa rooleissa osana toimitusyhteisöä. Opiskelija omaksuu ja kehittää journalistisen ideoinnin, tiedonhankinnan ja -hallinnan, projektinhallinnan sekä yhteisöllisen tiedontuotannon valmiuksiaan. Hänelle muodostuu selkeä käsitys journalistisesta työprosessista, ja hän ymmärtää jutun elinkaaren vaiheet. Opiskelija kykenee myös reflektoimaan omaa työtään ja antamaan palautetta muiden töistä.

Sisältö

Kurssilla opitaan journalistista työtä työskentelemällä toimittajakoulutuksen viikkolehti Utaimessa ja organisoidaan ja toteutetaan teemallisia kokonaisuuksia yhdessä radio- ja televisiojournalismin kurssien kanssa. Toimitustyötä arvioidaan viikoittaisissa palautekeskusteluissa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t
Harjoitukset 56 t 0 t

Osa kookoontumisista pienryhmille. Toimitustyöskentelyyn sisältyy kielikritiikki.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Toimitustyöhön osallistuminen ja itsenäinen työskentely.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työn journalistinen laatu, vuorovaikutus toimituksessa ja kehittyminen opintojakson aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

  1. Suhola, Turunen & Varis: Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Finn Lectura, 2005.
  2. Töyry yms: Editointi aikakauslehdessä. Taideteollinen korkeakoulu, 2008.
  3. Rentola: Vaikuta mediassa: Kirjoittamisen keinot tutuiksi. KVS, 2010.

Muu oheiskirjallisuus osoitetaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta