x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPLADIS Väitöskirja, kielten tohtoriohjelma 200 op
Vastuutaho
Kielten tohtoriohjelma
Vastuuhenkilö
Oppiaineen professori, väitöskirjan ohjaaja
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee vaativaan asiantuntijatehtävään, erityisesti tutkimukseen liittyvät prosessit ja käytännöt kansallisissa ja kansainvälisissä konteksteissa. Hän pystyy soveltamaan alansa teorioita, tieteellisiä lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä, ja hänellä on syvällinen näkemys omasta tutkimusalastaan. Opiskelija osaa soveltaa ihmistieteiden tutkimusetiikan ja tieteenfilosofian sekä tiedonhankinnan muuttuvia käytänteitä tuottaakseen uutta, luotettavaa tutkimustietoa. Hän pystyy argumentoimaan itsenäisesti ja kriittisesti, mutta myös rakentavasti, sekä osallistumaan alansa ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun. Hän osaa välittää tutkimustietoa sekä kirjallisesti että suullisesti ja pystyy ilmaisemaan oman perustellun näkemyksensä tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksen merkityksestä.

Sisältö

Väitöskirja on itsenäinen, uutta tietoa esittävä tieteellinen tutkimus, jonka opiskelija laatii yksikön hyväksymästä aiheesta. (Monografiatutkimuksen suositeltava laajuus on noin 250 sivua, ja artikkeleista koostuvaan väitöskirjaan suositellaan sisältyvän vähintään neljä vertaisarvioitua artikkelia sekä johdanto-osuus.) Opiskelijan tulee puolustaa väitöskirjaksi tarkoitettua käsikirjoitustaan julkisessa väitöstilaisuudessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  200 op
ruotsiksi
Arviointi 
Approbatur-laudatur. 

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta