x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOT5 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUOT5 Harjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin jonkin organisaation viestintäarkea kieliammattilaisen näkökulmasta. Hän on harjaannuttanut omia ammatillisia valmiuksiaan perehtymällä käytännön viestintä- tai kielikonsultointityön haasteisiin sekä oppinut hyödyntämään ja kehittämään omaa asiantuntemustaan niiden vaatimalla tavalla.

Sisältö

Työharjoittelu ja harjoitteluraportti. Harjoittelun sisällöistä sovitaan tarkemmin opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Työharjoittelu kannattaa mahdollisuuksien mukaan ajoittaa niin, että se tukee pro gradu -tutkielman kirjoittamista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta