x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella suomen kielen rakennetta toisen kielen oppijan näkökulmasta. Hän tunnistaa siitä ilmiöitä, jotka tuottavat erityisiä vaikeuksia suomen kielen oppijoille, ja osaa analysoida näitä ilmiöitä syvällisesti. Hän osaa laatia oppimateriaaleja suomen kielen rakenteiden opetuksen tarpeisiin.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään suomen kielen rakenteen oppimisen kysymyksiä koskevaan tutkimukseen ja käsitellään niitä suomen kielen rakenteen ilmiöitä, jotka suomen kielen oppijat tyypillisesti kokevat vaikeiksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Kontaktiopetukseen osallistuminen tai kirjallisuuteen ja opetuksen havainnointiin tai kielinäytteiden analysointiin perustuva essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta