x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee toisen ja vieraan kielen oppimisen keskeiset teoriakysymykset. Hän osaa arvioida oma oppimiskäsitystään erilaisista teoreettisista näkökulmista ja ymmärtää, miten erilaiset teoreettiset lähtökohdat ovat yhteydessä kielen oppimisen tutkimukseen sekä toisen kielen opettamiseen. Hän tunnistaa opetustyön taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niitä kriittisesti.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään toisen kielen oppimisen tutkimuksen keskeisiä teorioita. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu S2-opetuksen arkeen seuraamalla opetusta yhteistyöoppilaitoksissa ja osallistuu raportointikeskusteluun kokemuksistaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen tai laaja itsenäinen essee, joka pohjautuu osin opetuksen seuraamiseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäisen suorittamisen ohjeet verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta