x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS8 Työelämäopinnot 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
SUOS8 Työelämäopinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielen opinnoissa oppimaansa työelämän tarpeisiin sekä reflektoida opintojensa sisältöjä kriittisesti oman työurasuunnitelmansa näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija toteuttaa työelämään ja/tai tutkijanuralle valmistavan projektin (kuten harjoittelun) ja raportoi siitä kirjallisesti. Raporttiin kuuluu kriittinen pohdinta yliopiston tarjoaman tieteellisen koulutuksen ja työelämän tarpeiden suhteesta. Projektin ja raportin voi toteuttaa yksin tai yhdessä toisen opiskelijan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Kaikista suoritustavoista neuvotellaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta